مراحل تشکیل تعاونی‌ها در آبادان یک روزه انجام می‌شود

فارس: رئیس اداره تعاون آبادان گفت: به مناسبت هفته تعاون مراحل تشکیل تعاونی‌ها در این شهرستان یک روزه انجام می‌شود.

سید ناصر مشعشعیان اظهارداشت: به مناسبت هفته تعاون برنامه‌هایی از سوی تعاونی‌های شهرستان در حال برگزاری است، در این راستا و به این مناسبت طرحی از سوی اداره تعاون آبادان اجرا و در آن مراحل تشکیل تعاونی‌ها در یک روز انجام می‌شود.
رئیس اداره تعاون آبادان ادامه داد: در این طرح متقاضیان تشکیل تعاونی‌های جدید در شهرستان تقاضای خود را همراه با مدارک مورد نیاز به اداره تعاونی آورده و سپس مراحل ثبت تعاونی‌های آنها انجام می‌شود، البته اداره تعاون در این خصوص وظایف محوله خود را برای ثبت تعاونی‌ها در مدت زمان 24 ساعت انجام می‌دهد ولی مابقی مراحل از جمله ثبت نام تعاونی که در اداره ثبت اسناد انجام می‌شود توسط خود متقاضیان و از طریق ادارات مربوطه انجام خواهد شد، البته یکی از شروط اساسی در تشکیل این تعاونی‌ها توجیه‌پذیری آن‌هاست.
رئیس اداره تعاون آبادان خاطرنشان‌کرد: در صورتی نسبت به تشکیل و ثبت تعاونی‌های متقاضیان اقدام خواهد شد که از لحاظ اقتصادی و امکان انجام آن فعالیت در منطقه توجیه‌پذیر باشد.
مشعشعیان افزود: طرح‌هایی که برای تشکیل تعاونی‌ها ارجاع داده می‌شوند باید ابتدا برآورد دقیقی از آنها انجام شود تا در صورت تشکیل و انجام فعالیت با مشکلات مالی و همچنین توقف فعالیت خود مواجه نشوند.
وی گفت: در طول هفته تعاون سعی خواهد شد تا با ارائه دستاوردهای تعاونی‌ها نسبت به ترغیب مردم به مشارکت در کار تعاون اقدام کرد.
رئیس اداره تعاون آبادان ادامه داد: در زمینه کارآفرینی و ایجاد اشتغال‌زایی در منطقه بخش تعاون می‌تواند نقش بسیار مهم و تعیین کننده‌ای را ایفا کند.
مشعشعیان تصریح کرد: بر این اساس در این هفته فعالیت‌هایی از سوی تعاونی‌های مختلف مستقر در آبادان در زمینه‌ اقتصادی و تشکیل تعاونی‌ها انجام می‌شود.
وی در پایان اظهارداشت: همزمان با هفته تعاون و با حضور مسئولان شهرستان از تعاونی‌های برتر آبادان در یک سال گذشته تقدیر خواهد شد.