میزان اشتغال تعاون در خوزستان به 200 هزار شغل رسید

فارس: مدیر کل تعاون خوزستان گفت: با بهره‌برداری از طرح‌های افتتاحی این اداره در هفته تعاون، میزان اشتغال در این بخش از 200 هزار شغل فراتر رفت.

مسعود امینی با اشاره به ارزیابی عملکرد تعاون خوزستان اظهار داشت: در دوران قبل از انقلاب اسلامی در استان خوزستان فقط 149 شرکت تعاونی با 75 هزار و 862 نفر عضو وجود داشت در صورتی که پس از انقلاب اسلامی ایران به‌ویژه با تاسیس وزارت تعاون این ارقام به طور شایان و چشمگیری افزایش داشته است.
وی افزود: این آمار نشان‌دهنده این موضوع است که کشتی تعاون خوزستان در اقیانوس عظیم انقلاب برای رسیدن به اهداف عالی انقلاب و آرمان‌های امام (ره) همچنان به راه خود ادامه می‌دهد.
امینی میزان اشتغالزایی تعاون خوزستان را تشریح کرد و گفت: در بخش تعاونی اعتبار، تعداد 59 تعاونی با 14هزار و 724 نفر عضو فعال بوده و برای 137 نفر اشتغال ایجاد کرده است.
به گفته وی، در بخش تامین نیاز تولیدکنندگان، 118 تعاونی با 12 هزار و 745 نفر عضو وجود دارد که برای یک‌هزار و 976 نفر اشتغال‌زا بوده است و در حوزه تامین‌نیاز صنوف خدماتی نیز 54 تعاونی با یک‌هزار و 332نفر عضو و برای 305 نفر اشتغال ایجاد کرده است.
مدیر کل تعاون خوزستان ادامه داد: همچنین 558 تعاونی تامین نیاز مصرف‌کنندگان با 689 هزار و 897 عضو در استان فعال هستند که برای 13 هزار و 799 نفر ایجاد اشتغال کرده است و در بخش تعاونی‌های نوع جدید نیز 18 تعاونی و 820 هزار و 188 نفر عضو برای 180 نفر اشتغال‌زا بوده است و علاوه بر این، 154 تعاونی چندمنظوره با 179 هزار و 195 عضو در خوزستان برای 180 نفر اشتغال ایجاد شده است.
امینی افزود: در بخش تعاونی حمل‌و‌نقل، 351 تعاونی با 7 هزار و 770 نفر عضو با اشتغال‌زایی 4هزار و 87 نفر، در بخش خدمات، یک هزار و 472 تعاونی با 22 هزار و 818 عضو و ظرفیت اشتغالزایی برای 16 هزار و 595 نفر، در بخش صنعت، یک‌هزار و 260 تعاونی با 13 هزار و 432 عضو و میزان اشتغال برای 13 هزار و 44 نفر، در حوزه عمران، 975 تعاونی با 10 هزار و 76 نفرعضو وجود دارد که 3 هزار و 521 نفر را شاغل نموده است.
وی ادامه داد: در حوزه فرش دستباف 46 تعاونی با 2 هزار و 351 نفر و در بخش کشاورزی، یک‌هزار و 707 تعاونی با 17 هزار و 791 نفر عضو، در حوزه مسکن، 2 هزار و 927 تعاونی با 238 هزار و 820 نفر عضو و در بخش معدن نیز 30 تعاونی با 299 نفر عضو در خوزستان فعال است.
مدیر کل تعاون خورستان گفت: با افتتاح طرح‌های اشتغال‌زا در هفته تعاون، میزان اشتغال در استان در بخش تعاون به رقم 218 هزار و 500 نفر رسید.