بوروکراسی طولانی در صادرات میزان کارآیی یارانه‌ها را کاهش می‌دهد

رییس اتاق تعاون خوزستان گفت: مراحل صادرات و بوروکراسی طولانی و زاید آن قدر زیاد است که میزان کارآیی یارانه‌ها را کاهش می‌دهد اما پرداخت جوایز صادراتی، کارایی و اثر بخشی خوبی از پرداخت یارانه می‌تواند به دنبال داشته باشد.

داغر سواری عنوان کرد: هدفمندی یارانه‌ها منافع اقتصادی بسیاری در صادرات غیر نفتی به دنبال دارد و با جهت دادن یارانه‌ها، تولید کنندگان به دنبال افزایش بهره وری و استفاده از تکنولوژی مدرن خواهند رفت که این عوامل موجب تولید کالاهایی با کیفیت برتر، کاهش قیمت و امکان رقابت در بازارهای بین‌المللی می‌شود.

وی افزود: اما راه اصلی که در سالهای اخیر برای حمایت از صادرات غیر نفتی در نظر گرفته شده  ارایه مشوق و جوایز صادراتی است. هدفمند کردن جوایز صادراتی یکی از ارکان اصلی برنامه‌های سازمان توسعه تجارت است که بر اساس آن به کالاهایی که ارزش افزوده بیشتری برای کشور داشته باشد، ضریب حمایتی بیشتری در نظر گرفته می‌شود. 

سواری بیان کرد: در حال حاضر شناسایی افراد برای پرداخت یارانه صادراتی به خوبی تعریف نشده و بنا بر خود اظهارات فردی است. روشن است که این روش دچار خطا در پرداخت یارانه به افراد غیر مستحق و پرداخت یارانه به افراد شایسته و سزاوار می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: بر پایه تحقیقات صورت گرفته، صادرات اثر مستقیم بر افزایش بهای فراورده‌ها در داخل دارد اگر چه تورم در کوتاه مدت اثر مثبت بر صادرات دارد اما در بلند مدت اثر منفی خواهد داشت. 

سواری عنوان کرد: میزان کالاهای صادره از کشور به دیگر کشورها به معنای شناسایی قابلیت‌های صنعت است. پس حضور آنها به صورت بی‌کیفیت باعث زیان به کشور و صنعت می‌شود. کارشناسان معتقدند یارانه‌ها به صادر کنندگان نباید به گونه‌ای نقدی بلکه به صورت کمک هزینه با ضوابطی مشخص پرداخت شود.

وی یادآور شد: به نظر می‌رسد می‌‌توان تجارت کشورها به ویژه کشورهای موفق همسایه را در پرداخت یارانه‌های صنعتی بررسی کرد تا از آن برای تعیین و شناسایی روش شایسته پرداخت یارانه بهره گرفت.