افزایش قیمت جو قیمت ماهی کپور را افزایش داد


ایسنا: مدیرعامل اتحادیه شرکتهای تعاونی آبزی‌پروران خوزستان گفت: افزایش قیمت غلاتی مانند جو و گندم به عنوان غذای اصلی ماهی کپور منجر به افزایش هزینه پرورش این گونه ماهی شده است.

 

سید مصطفی موسوی با اشاره به پرورش ماهی کپور از گونه‌های ماهی گرمابی در حال حاضر استان، عنوان کرد: تنها راه جلوگیری از افزایش هزینه پرورش این ماهی و متضرر شدن پرورش دهندگان جایگزین غذا دهی با استفاده از تکنولوژی جدید به جای غذا دهی سنتی است.

 

وی افزود: این اقدام نه تنها کاهش هزینه بلکه افزایش کیفیت را به دنبال دارد؛ در ترکیبات غذای جدید ماهی که به صورت پلت تهیه می‌شود فقط 20 درصد جو در آن مورد استفاده قرار می‌گیرد و مابقی آن را سایر غلات تشکیل می‌دهد که موجب افزایش کیفیت ماهی و کاهش هزینه آن می‌شود همچنین در نهایت رضایت مصرف کننده و تولید کننده را به دنبال دارد.

 

موسوی بیان کرد: در حال حاضر اتحادیه با تهیه یک فرمول جدید برای تولید غذای ماهی و با همکاری چند کارخانه اقدام به تولید غذای ماهی کرده است که با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته تهیه می‌شود و در هفته جاری در دسترس پرورش دهندگان ماهی قرار می‌گیرد.

 

وی با اشاره به اینکه در 2 ماه گذشته قیمت هر کیلوگرم جو 200 تومان و در حال حاضر بیش از 360 تومان است، گفت: تهیه غذای جدید با هدف جلوگیری از اثر منفی افزایش قیمت بر میزان تولید صورت می‌گیرد.