امکان نداشتن کشت گل در تابستان از مشکلات گلکاران است

مدیرعامل شرکت تعاونی گل و گیاه زینتی دزفول گفت: امکان نداشتن کشت گل در فصل تابستان از مشکلات گلکاران است.

عبدالحسن حکیم توضیح داد: از سوی سازمان آب اعلام شده که به منظور آبیاری گلهای کاشته شده در فصل تابستان هیچگونه سهمیه آبی داده نمی‌شود و این در حالی است که سالانه در فصل تابستان 120 هکتار گل مریم کاشت می‌گردد و نیاز فراوانی به آب دارند.

وی افزود: برای هر هکتار زیر کشت گل بیش از 5 کارگر بر روی زمینها مشغول به کار می‌شوند بنابراین در صورت انجام نشدن کشت تابستانه 600 کارگر با مشکل تامین مخارج روزانه زندگی مواجه می‌شوند. اکثر گلکاران تنها از طریق گلکاری امرار معاش می‌کنند.

حکیم تصریح کرد: تاکنون هیچگونه اطلاعاتی در زمینه کمک به گلکاران به ما داده نشده است