سمینار تخصصی تجارت الکترونیک در اهواز

رییس اتاق تعاون خوزستان اعلام کرد:  سمینار تخصصی تجارت الکترونیک با مشارکت سازمان بازرگانی خوزستان و مجموعه ی بازار یابی سارال از امروز (چهارشنبه) با حضور دکتر جلالی محقق پژوهشکده الکترونیک در اهواز برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون خوزستان، داغر سواری ارتقاء صادرات و توسعه تجارت خارجی مشتریان از طریق مشاوره و ارائه راهکارهای مدیریتی، تقویت و توسعه ظرفیت های تجاری مشتریان از طریق مشاوره و ارائه راهکارهای مدیریتی، ارتقاء دانش و فرهنگ صادراتی و تجارت خارجی مشتریان از طریق برگزاری دوره های کوتاه مدت و سمینارهای تخصصی و نمایشگاه های داخلی و خارجی و ارتقای سطح کارایی و اثر بخشی منابع سازمانی را از محورهای این سمینار برشمرد و با اشاره به این نکته که لازم است تجارت الکترونیک را به شکلی علمی و با برگزاری کارگاه های آموزشی و سمینارهای تخصصی معرفی کنیم، افزود: ناگزیر هستیم برای تشکیل یک جامعه دانش محور از فرصتی که در آستانه ی انقلاب تکنولوژیک در اختیار ما قرار داده شده بیشترین بهره را داشته باشیم .

وی به نقش تعاملات بین المللی در حوزه ی تجارت الکترونیک اشاره کرد و گفت: سنجش و اندازه گیری مستمر و نیز مقایسه ی وضعیت it در کشور و دنیا برای ما مهم است و نیازمند نظام یکپارچه مدیریت IT در کشور هستیم؛ چرا که اگر مجموعه این ها را داشته باشیم، می توانیم پروژه های کلانی مانند شهر الکترونیک را عملیاتی کنیم .

وی با اشاره به ایجاد فضاهای جدید علمی گفت: جهان الکترونیک و آموزش های مجازی، جهان جدیدی با ویژگی های خاص خود به روی ما گشوده که زمان و مکان نمی شناسند و ما را در مسیر توسعه قرار می دهد .