١٠تعاونی آب‌بران از شوشتر تا ویس تشکیل می شود

فارس: مدیر کل تعاون خوزستان در دیدار خود با نماینده مردم شوشتر و گتوند از فراهم‌شدن مقدمات تشکیل 10 تعاونی آب‌بران از شوشتر تا منطقه ویس خبر داد.

مسعود امینی با اشاره به مصوبه‌های اجرا شده در شهرستان‌های شوشتر و گتوند اظهار داشت: تعهد بخش تعاونی استان در زمینه‌ اشتغال در شهرستان‌ گتوند برای سال‌جاری، 81 نفر است که خوشبختانه تاکنون برای 74 نفر ایجاد اشتغال شده است.
وی افزود: با توجه به فراهم شدن زمینه‌های لازم برای جلب مشارکت کشاورزان در نگهداری و بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری، مقدمات کار تشکیل 10 شرکت تعاونی آب‌بران از شوشتر تا منطقه ویس فراهم شده است.
مدیر کل تعاون خوزستان گفت: تاسیس و راه‌اندازی تعاونی‌های آب‌بران در این مناطق با برنامه‌ریزی صحیح و استفاده مطلوب از آب، ضمن کاهش تصدی‌گری دولت، رونق اقتصادی منطقه را به دنبال خواهد داشت.
امینی خاطرنشان کرد: تسهیلاتی برای تعاونی‌های آب‌بران از قبیل تقسیط آب‌بها، مساحی اراضی به شیوه خود‌اظهاری و مساعدت در تامین نیاز‌های فوری آب زمین‌های زراعی زیر پوشش تعاونی در نظرگرفته شده است.
مدیر کل تعاون خوزستان روند ساخت و ساز را در شهرستان‌های شوشتر و گتوند مطلوب برشمرد و با اشاره به اقدامات انجام شده برای 4 هزار و 44 ‌متقاضی مسکن مهر گفت: بخش تعاونی استان در بحث مسکن در شهرستان‌های فوق‌الذکر مشکلی ندارد، چرا که این مناطق در زمینه ساخت و ساز مسکن مهر پیشتاز هستند.
وی تصریح کرد: بخش اعظم بار مسکن مهر روی شانه‌های شرکت‌های تعاونی بوده و اگر بخش تعاونی را از مسکن مهر جدا کنیم این طرح مهم ملی به زمین می‌خورد.
امینی با اشاره به زمینه‌های مستعد اشتغال در شهرستان‌های شوشتر و گتوند بر ضرورت امر آموزش کارجویان این مناطق برای مشارکت در تشکل‌های تعاونی اشتغال‌زا تاکید کرد و افزود: لازم است اعضای شرکت‌های تعاونی در زمینه‌های کاری تبحر و تخصص لازم را داشته باشند و طرح‌های تولیدی یا خدماتی آن‌ها دارای توجیه اقتصادی و فنی باشد تا بتوانند به نحو احسن در انجام امور موفق شوند.