تعاونی های بسته‌بندی آب شرب تشکیل می شوند

مدیر کل تعاون خوزستان گفت: آماده ثبت‌نام از متقاضیان تشکیل تعاونیهای بسته‌بندی آب شرب در نقاط مختلف استان هستیم.

مهدی قطبی‌زاده در گفت و گو با (ایسنا) خوزستان - توضیح داد: این اقدام به علت مواجه شدن با شرایط خشکسالی در سال جاری و برای تامین نیاز آب شرب مردم انجام می‌شود.

وی افزود: متقاضیان می‌توانند برای ثبت‌نام و تشکیل تعاونی به اداره کل تعاونی استان مراجعه کنند.

قطبی زاده تصریح کرد: افراد متقاضی تشکیل تعاونی‌ها می‌توانند با سرمایه‌گذاری و آوردن 20 تا 30 درصد سرمایه اولیه، تعاونی تشکیل دهند. مابقی سرمایه مورد نیاز سرمایه‌گذاران از طریق سیستم بانکی به آنها اعطا می‌شود.