غذای جدید ماهی قیمت تمام شده تولید را کاهش می‌دهد

ایسنا: مدیرعامل اتحادیه شرکت های تعاونی آبزی پروران خوزستان گفت: قیمت نهاده‌های مورد نیازی آبزی پروری از جمله خوراک ماهی شامل گندم و جو تقریبا  2 برابر رشد یافته است.

 سید مصطفی موسوی اظهار داشت: آتش‌سوزی در روسیه و سیل در آسیا موجب افزایش قیمت جهانی گندم و جو شده و  قیمت هر کیلوگرم جو در بازار 350 تومان است.

 وی افزود: استفاده از گندم و جو برای تغذیه ماهی یک روش سنتی است که موجب پایین آمدن کیفیت ماهی از جمله چرب شدن سطح بدن آن می‌شود.

 مدیرعامل اتحادیه شرکت های تعاونی آبزی پروران خوزستان ادامه داد: در این شرایط اتحادیه فضایی مناسب برای تولید غذای مناسب تغذیه ماهی را فراهم آورده است که این غذا ارزش تغذیه‌ای بالایی دارد.

 موسوی بیان کرد: این غذای ماهی نزدیک به یک ماه است که در شرایط آزمایشگاهی تولید می‌شود و به ماهیان چند مزرعه پرورشی به صورت پایلوت به منظور دریافت نتایج داده شد.

 وی ادامه داد: این غذای جدید باعث می‌شود که طعم، مزه و شکل ظاهری ماهی تغییر کند و همچنین موجب پایین تر آمدن قیمت تمام شده تولید ماهی می‌شود.