رد پایی از استاندارد در فرآورده های خرما دیده نمی شود دکتر هاشم پور مهندس بیات

 

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی خوزستان گفت : استانداردهای ملی در زمینه فراورده های شیلات ، شکر ، فولاد ، خرما و سیمان را باید تدوین کنیم . چرا که هم در زمینه علمی حرف برای گفتن داریم و هم تولید فرآورده ها ها امکان پذیر است .

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون خوزستان ، مهندس بیات در کمسیون تدوین استاندارد ملی خرما دراهواز تاکید کرد : باید با استفاده از استانداردهای جهانی ، استاندارد کالاهای خود را تهیه و تدوین کنیم .  اگر چه استانداردها در فواصل زمانی مختلف مورد بازنگری و تجدید نظر قرار می گیرند و ارتقاء می یابند .

 

وی با تاکید بر دفاع از فرهنگ بومی و ملی کشورو این نکته که باید اطلاعات خود را جهانی کنیم ، گفت : لازم است با علمی و بین المللی کردن تجربه های خود در مبانی علمی و نیز در تدوین استانداردهای بین المللی سهم و نقش داشته باشیم .

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی خوزستان بر ضرورت خرد جمعی تاکید کرد و گفت : متاسفانه در کشور خود سری هایی وجود دارد . در تمام دنیا استانداردهای ملی را سازمان استاندارد می نویسد . اگر چه نوشته ها هم باید برآیند افکار همه باشد . اما لازم است که جمعی فکر کنیم و بیندیشیم و بر اساس خرد جمعی کشور را اداره کنیم و کارها را به پیش ببریم و مبنای استاندارد را به عنوان اصول اولیه در تمام فعالیت هایمان پذیرا باشیم .

مهندس بیات خاطر نشان کرد : کشور ایران در بین 150 کشور جهان رتبه ی 30 استاندارد را دارد و در تدوین استانداردهای بین المللی صاحب نظر است .  

وی با اشاره به این که در سه ماه اول امسال بیش از 40 محموله کالای غیر استاندارد را مرجوع کرده ایم تصریح کرد : استاندارد خرما برای صادرات اجباری است و اگر این امر صورت نمی گرفت بازار را از دست می دادیم .

وی در مورد آب شرب گفت : استاندارد آب شرب شهری اجباری نیست . چون آب شرب مطابق استاندارد نمی توانیم تولید کنیم و در خیلی از شهرها با مشکل مواجه می شدیم .

در ادامه مدیرعامل بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون خوزستان در سخنانی در مورد طرح مجتمع صنعتی خرما در استان گفت : این طرح مدت 6 ماه است که در منطقه اقتصادی اروند به ثبت رسیده ولی هنوز زمینی برای ساخت این مجتمع واگذار نشده است .

دکتر هاشم پوربا اشاره به این نکته که هیچ رد پایی از استاندارد در فرآورده های خرما دیده نمی شود ، ازانجام مراحل مقدماتی تاسیس یک شرکت مادر تخصصی استاندارد در استان خبر داد .