کمک تعاونگران خوزستانی به سیل زدگان پاکستانی

کمک های بخش تعاونی خوزستان به سیل زدگان پاکستان هم چنان ادامه دارد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون خوزستان، در ادامه کمک های مردمی بخش تعاونی کشور به سیل زدگان پاکستان، کارکنان اداره کل تعاون خوزستان با اهدای بخشی از حقوق خود در این امر خیر مشارکت کردند.

کارکنان اداره کل تعاون خوزستان با اهدای چهار میلیون و 770 هزار ریال و اتحادیه مرزنشینان استان خوزستان با اهدای 7 میلیون ریال وجه نقد به یاری مسلمانان سیل زده ی پاکستانی شتافتند.

شایان گفتن است: کمک های مربوط به سایر شرکت های تعاونی استان به سیل زدگان پاکستانی همچنان ادامه دارد.