اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی بادرایت شهید بهشتی در قانون اساسی کشور گنجانده شد مهدی قطبی زاده

 مدیر کل تعاون خوزستان گفت: اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی که می‌تواند اقتصاد ایران را متحول کند، با درایت شهید آیت الله بهشتی در قانون اساسی کشور گنجانده شده است.

به گزارش روابط عمومی این اداره کل "مهدی قطبی زاده" افزود: گنجاندن بخش تعاون در اقتصاد کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی و توسعه آن ازاقدامات ارزنده‌ی شهید آیت الله بهشتی است.

وی بااشاره به برگزاری همایش یک روزه بررسی اندیشه‌های اقتصادی آیت‌الله بهشتی در بخش تعاون استان در روز ششم تیرماه جاری، هدف از برگزاری این همایش را اعتلای بخش تعاونی و بررسی اندیشه‌های اقتصادی شهید بهشتی اعلام کرد.