١٠٠شرکت های تعاونی برتر و الگو شناسایی و معرفی می شود

مسوول دفتر ترویج اداره کل تعاون خوزستان اعلام کرد: در راستای اجرای بندهای 16 , 20 و 22 ماده 26 قانون بخش تعاونی و به منظور شناسایی و ارتقای سطح مدیریت شرکت های تعاونی ، 100شرکت‌ تعاونی برتر والگو  توسط وزارت تعاون رتبه‌بندی و معرفی می شوند.

منصور سنایی فر افزود: همچنین از میان صد شرکت‌ تعاونی برتر به 10 شرکت پیشرو در آیینی "تندیس و لوح سپاس" اعطا خواهد شد.

وی ملاک اصلی در تطبیق شاخص های تعیین شده برای انتخاب تعاونی های برتر را عملکرد سال 88 آن ها دانست و گفت: مجموع عملکرد مالی تعاونی ها در سال 88 ملاک ارزیابی و تعیین 100 شرکت برتر در سال جاری خواهد بود.

وی اضافه کرد: شرکت‌های تعاونی در استان خوزستان برای قرار گرفتن در فهرست شرکت های تعاونی برتر و تعیین جایگاه خود میان شرکت‌های تعاونی، می توانند با مراجعه به سامانه الکترونیکی  http://100.icm.ir   به ثبت اطلاعات مورد نیاز اقدام نمایند .

مسوول دفتر ترویج اداره کل تعاون خوزستان گفت:  شرکت های تعاونی می توانند با user و password خود در سامانه نظارت( http://nezarat.icm.ir ) اطلاعات لازم را وارد سامانه الکترونیکی 100 شرکت تعاونی برتر نمایند.