6074 واحد مسکونی در آبادان در حال ساخت است


فرماندار آبادان اعلام کرد: با اقدامات مناسب انجام شده توسط شرکت های تعاونی‌ مستقر دراین شهرستان پروژه مسکن مهر با پیشرفت مناسبی در حال اجراست.

سید خلف موسوی مسکن مهر را یکی از مهم‌‌ترین پروژه‌های حال حاضر در کشور برشمردو گفت: در شهرستان آبادان تعداد 6 هزار و 74 واحد مسکونی در قالب طرح مسکن مهر در در حال ساخت است.

وی افزود: مسکن مهر در آبادان جزو بزرگ‌ترین پروژه‌هایی است که در تاریخ این شهرستان انجام شده است.

وی اضافه کرد: هم اکنون 6 هزار و 74 واحد مسکونی در قالب طرح مسکن مهر در در حال ساخت است.

فرماندار آبادان خاطرنشان‌کرد: براساس پیش‌بینی‌های انجام شده‌ امسال عملیات سفت‌کاری بیش از سه هزار واحد مسکونی به پایان خواهد رسید.همچنین عملیات بتن‌ریزی 5 هزار و 486 واحد مسکونی مسکن مهر آبادان خاتمه یافته است.

وی افزود: 2 هزار و 993 واحد در مرحله تهیه آهن آلات و مونتاژکاری و  یک هزار واحد در مرحله دیوار چینی هستند. عملیات ساخت سقف 2 هزار و 69 واحد مسکونی نیز به پایان رسیده است.

وی گفت: هم‌اکنون به منظور اجرای طرح مسکن مهر تعداد 45 شرکت تعاونی در این شهرستان فعالیت می‌کنند.

موسوی از همکاری مناسب بانک‌های عامل در ارایه ی تسهیلات به متقاضیان طرح مسکن مهر خبر داد و گفت: بانک ها بر اساس پیشرفت کار و طبق قرداد به تعهد خود عمل کرده‌اند.

وی تصریح کرد: در مجموع روند کلی اجرای پروژه مسکن مهر آبادان مناسب و پیشرفت کارها نیز براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده است.