تعاونی‌های مصرف آماده اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها هستند

رییس اداره توزیعی تعاون خوزستان گفت:‌ تعاونی‌های مصرف آماده اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها،توزیع کالاها و اقلام مورد نیاز برای جلوگیری از ایجاد کمبود هستند.

حمید رنجبر عنوان کرد: ‌تعاونی‌های مصرف بزرگترین شبکه توزیع در سطح استان هستند و امکانات و تجربه توزیع کالا را برای جلوگیری از بروز مشکلات دارند.

وی افزود: تعاونی‌های مصرف از نظر پراکندگی در سراسر استان این قابلیت را دارند که با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط از جمله سازمان بازرگانی کالاهای مورد نیاز را در قالب تعاونی‌های مصرف کارگری، کارمندی و فرهنگان ارائه نمایند.

رنجبر یادآور شد: از تعداد 150 تعاونی مصرف فرهنگیان، کارگری و کارمندی استان، 55 تعاونی در شهر اهوازفعالیت دارند و 30 تعاونی نیز مربوط به فرهنگیان است.