آغاز تمام شماری و سرشماری تعاونی‌ها در ماه جاری

مدیر کل تعاون خوزستان گفت: به زودی کار تمام شماری و سرشماری شرکت های تعاونی‌ها در استان آغاز می‌شود.

مسعود امینی افزود: از آن جا که سال آینده سال جهانی تعاون نام‌گذاری شده است، فرآیند سرشماری از همه ی شرکت های تعاونی در کشور، سال آینده آغاز می‌شود.

وی افزود: خوزستان به عنوان نخستین استان در کشور اقدام به سرشماری تعاونی‌ها می‌کند.

امینی تاکید کرد: اگر بخواهیم اقدامی اساسی در بخش تعاونی انجام دهیم باید از تعداد تعاونی‌ها، میزان سرمایه گذاری، مکان و تعداد اعضای آنها اطلاعات جامع تهیه و براساس آن آسیب‌شناسی و برنامه‌ریزی کرد.

وی افزود: برای انجام این سرشماری اعتبار اولیه 50 میلیون تومانی از سوی استانداری خوزستان اختصاص یافته که  پیش بینی می شود این اعتبار دو یا سه برابر شود.