تعاونی‌های مصرف آماده همکاری

با دستگاه‌های اجرایی برای توزیع کالا هستند

ایسنا: مدیر تعاونی‌های توزیعی اداره کل تعاون خوزستان گفت: تعاونی‌های مصرف کارمندی، کارگری و فرهنگیان، آماده همکاری با دستگاه‌های اجرایی برای توزیع همه اقلام و کالاها بین مردم و اعضای خود هستند.

 

حمید رنجبر  افزود: کار تعاونی‌های مصرف، توزیع سالم کالای سهمیه‌ای یا غیر سهمیه‌ای و ساماندهی توزیع کالا در سطح بازار است.

 

وی افزود: در حال حاضر با توجه به نیاز بازار، آرد از طریق تعاونی‌های مصرف توزیع شده و در هفته جاری نیز شکر قابل عرضه است. البته تعاونی‌های مصرف باید نسبت به دریافت سهمیه خود برای توزیع بین اعضا اقدام نمایند.

 

رنجبر اظهار داشت: البته تعاونی‌های مصرفی می‌توانند هر کالای دیگر را از این شبکه با همکاری سازمان بازرگانی و سایر دستگاه‌های اجرایی توزیع نمایند.