واحد های تکمیل شده تعاونی های مسکن مهر

١٠ میلیون ریال کمک مالی می گیرند

فرماندار ویژه شهرستان دزفول گفت: به تعاونی هایی که عملیات ساخت واحدهای مسکن مهر را تا پایان سال جاری تکمیل کنند 10 میلیون ریال کمک می شود.

'غلامرضا اخوان صباغ 'در نشست بررسی مشکلات شرکت های تعاونی مسکن مهر دزفول با حضور مدیران این تعاونی افزود: این مقدار کمک بر اساس وعده ای است که از سوی وزیر مسکن و شهرسازی کشور در سفر اخیر خود به دزفول داد داده شد.

وی گفت: این مبلغ به ازای هر واحد تکمیلی به حساب تعاونی ها واریز می شود و زمان پرداخت آن بلافاصله پس از اتمام کار می باشد.

اخوان صباغ از مدیران تعاونی های مسکن مهر خواست تا برای جذب وعده ی کمک مالی وزیر به آنان راهکارهایی اندیشیده و به روند ساخت واحدها سرعت دهند.

فرماندار ویژه دزفول در ادامه با اشاره به اینکه طبق برنامه موجود قرار است تا پایان سال جاری تعداد 430 واحد مسکن مهر در دزفول به بهره برداری برسد افزود: بسیاری از این واحدها اکنون در مرحله نازک کاری قرار دارند.

وی با اشاره به اینکه واحدهای مزبور به تعاونی های خاصی اختصاص ندارد تصریح کرد: از این تعداد 296 واحد مربوط به کوی زادگان و مابقی به کوپیته و دیگر نقاط مربوط می شود.

مشکلات تعاونی های مسکن مهر با بانک های عامل ، اعضا و پیمانکاران از جمله مهمترین مباحثی بود که در این نشست مطرح و تصمیماتی در این خصوص اتخاذ شد.

حدود 3 هزار واحد مسکن مهر در شهرستان 500 هزار نفری دزفول در حال ساخت است.