اراضی دولتی محدوده شهر جوابگوی ساخت و ساز تعاونی های مسکن نیست

رییس شورای اسلامی شهر اروندکنار گفت: حل مشکل تعاونی مسکن مهر اروندکنار به تعامل ادارات مسکن و شهرسازی و منابع طبیعی نیاز دارد.

هاشم موسویاظهار داشت:همزمان با فراخوان ثبت نام تعاونی مسکن مهر کشور در سال گذشته، شهروندان اروندکناری نیز اقدام به ثبت نام در این تعاونی کردند ولی به دلیل نبود زمین مورد نیاز، این تعاونی هنوز آغاز به کار نکرده است.

وی افزود: اراضی مورد استفاده تعاونی‌های مسکن مهر برای ساخت و ساز باید اراضی دولتی باشند و از سوی دولت به این تعاونی‌ها واگذار شوند. بر اساس مطالعات انجام شده در سال 1370، در محدوده قدیم شهر اروند کنار اراضی دولتی که در محدوده این شهر قرار گرفته‌اند، جوابگوی ساخت و ساز تعاونیهای مسکن مهر نیستند و تنها برای کاربری‌های اداری به عنوان سایت اداری اروند کنار اختصاص یافته‌اند.

موسوی خاطرنشان کرد: برای آغاز فعالیت تعاونی‌ مسکن مهر شهر اروندکنار، باید اراضی دولتی بیشتری به محدوده شهر افزوده شود تا از طریق اداره مسکن و شهرسازی در اختیار این تعاونی قرار گیرد.

وی گفت: در حال حاضر اراضی موجود در اطراف شهر اروندکنار در اختیار اداره منابع طبیعی است و باید این اراضی از سوی اداره منابع طبیعی در اختیار مسکن و شهرسازی قرار گیرد.

رئیس شورای اسلامی شهر اروندکنار یادآور شد: حل مشکل تعاونی مسکن مهر اروندکنار به تعامل ادارات مسکن و شهرسازی و منابع طبیعی نیاز دارد که این مسئله در حال پیگیری و در شرف اقدام است.