نخستین شرکت تعاونی مادرتخصصی خرما در خوزستان تشکیل شد

مدیرعامل بنیاد توسعه، کارآفرینی و تعاون خوزستان گفت: نخستین شرکت تعاونی مادرتخصصی خرما در خوزستان تشکیل شد.

محمد هاشم ‌پور توضیح داد: اولین طرح تشکیل شرکت تعاونی مادر تخصصی با عنوان هولدینگ خرما به پیشنهاد هیئت مدیره بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون خوزستان و تصویب ستاد راهبردی حمایت از بنیاد استان به ریاست استاندارخوزستان در استان محقق شد.

وی افزود: این طرح در منطقه آزاد اروند در زمینی به مساحت 200 هکتار و با مشارکت بخش خصوصی به صورت چندین شرکت تعاونی یا خصوصی به اجرا در می‌آید. در اجرای این طرح متخصصان صنایع خرما، سرمایه‌گذاران و کارجویان مشارکت خواهند کرد.

هاشم‌پور خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح در منطقه آزاد اروند، امکان تولید بیش از 50 نوع از انواع فرآورده‌های صنعتی خرما فراهم می‌شود.

مدیرعامل بنیاد توسعه، کارآفرینی و تعاون خوزستان بیان کرد: تشکیل این شرکت زمینه اشتغال بیش از یک هزار نفر را به طور مستقیم و 10 هزار نفر را به صورت غیر مستقیم فراهم خواهد کرد.