214 تعاونی مسکن مهر در اهواز تشکیل شد

فرماندار اهواز از تشکیل 214 تعاونی مسکن مهر در این شهرستان خبر داد.

عبدالعزیز فدعمی گفت: بیش از 12 هزار خانوار واجد شرایط طرح مسکن مهر تا‌کنون به ‌منظور عقد تفاهمنامه به سازمان مسکن و شهرسازی معرفی شده‌اند.
وی افزود: این تعداد در قالب 214 تعاونی مسکن مهر ساماندهی شده و از میان مجموع کل ثبت‌نام شدگان نیز60 هزار نفر واجد شرایط تشخیص داده شده و برای تشکیل تعاونی فراخوانده شده‌اند.

فدعمی گفت: تعاونی‌های تشکیل شده به‌ منظور انجام مراحل کار و دریافت زمین در محل دو شهر جدید رامین و شیرین شهر معرفی می‌شوند.