ایجاد شرکت مادر تخصصی در زمینه ی شیلات

نشست مدیران کل تعاون و شیلات و امور آبزیان خوزستان

 

مدیر کل شیلات و امور آبزیان خوزستان اعلام کرد : در سال گذشته 25 هزار تن ماهی گرمآبی در سطح استان تولید شده است .

دکتر مغینمی - که در دیدار با مدیر کل تعاون خوزستان و مدیرعامل بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون استان سخن می گفت – افزود : در مجموع دریاچه های پشت سد ها در استان ، به ویژه در شمال خوزستان توانمندی های زیادی برای پرورش آبزیان وجود دارد که در این خصوص می توان بیش از 500 هزار تن آبزی تولید کرد .

وی تصریح کرد : بسترهای لازم برای شتاب بخشیدن به تولید و ایجاد زمینه های اشتغال در استان وجود دارد که از جمله می توان از آب ابتدا ماهی به دست آورد و بعد آب را برای مصارف کشاورزی به کار گرفت .

مدیر کل شیلات و امور آبزیان خوزستان با اشاره قانون اصل 44  خاطرنشان کرد : بخش دولتی بیش از این توان ندارد که به جای بخش های تعاونی و خصوصی فعالیت کند . خدمات زیربنایی را داریم انجام می دهیم  . گاهی هم وارد عرصه ی تولید و بهره برداری می شویم . در حالی که باید این بار و مسوولیت و نیز توانمندی های آماده ی استان را به تعاونی ها و بخش خصوصی واگذار شود .

در این نشست ، مدیر کل تعاون خوزستان در سخنانی با اشاره به سیاست های اصل 44 قانون اساسی گفت : برای فراهم کردن بخشی از بستر سیاست های اصل 44 و ایجاد زمینه برای فعالیت بیش تر بخش های تعاونی و خصوصی ، بنیاد های توسعه کارآفرینی و تعاون در استان ها شکل گرفتند که ستاد راهبردی آن به ریاست استانداران و اعضای آن مدیران دستگاه های دولتی هستند .

مهدی قطبی زاده افزود : بنیاد توسعه کارآفرینی ، برای این که سرمایه ها و نیروها را برای رشد اقتصادی استان هدایت کند ، بین کارآفرینان ، سرمایه داران و بیکاران پل ارتباطی برقرار می کند تا بتواند ظرفیت های خالی استان را پر کند .

وی خاطرنشان کرد : دولت ها در جهت تصدی گری به سمت و سوی ناکارآمدی پیش می روند. علت آن هم بالا رفتن هزینه ها ، از دست رفتن زمان و از توجیه افتادن طرح ها و وارد نشدن در عرصه ی رقابت است .  بنابراین ، باید تدابیری اندیشه شود که دولت ها بتوانند در طبقه های مختلف ، به امر نظارت بپردازند .

مدیرکل تعاون خوزستان تاکید کرد : باید اطمینان حاصل کنیم که کارآمدی بخش های تعاونی و خصوصی روز به روز بیش تر می شود .

همچنین در این نشست ، مدیرعامل بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون استان در سخنانی گفت : ماهیت بنیاد توسعه کارآفرینی صد درصد غیر دولتی است و از مجموع شرکت های بزرگ استان به شکل کنسرسیوم ایجاد شده است .

دکتر هاشم پور ، شناسایی مزیت ها و فرصت های سرمایه گذاری در استان ، توانمند سازی ، گروه بندی و سازماندهی کارجویان ، سرمایه گذاران و کارآفرینان داوطلب و نیز پیگیری و اقدام به تاسیس شرکت های مادر تخصصی (هلدینگ) به منظور استفاده از ظرفیت های استان و توسعه ی اشتغال را از موضوع ها و فعالیت های بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون استان برشمرد .

در این جلسه بر ضرورت تشکیل شرکت مادر تخصصی در زمینه ی شیلات با استفاده از شخصیت های حقیقی و حقوقی استان تاکید شد .