آغاز عملیات اجرایی ساخت و ساز درقالب تعاونی مسکن در شهرستان بهبهان دکتر طباطبایی معاون عمرانی استاندار خوزستان 

کلنگ پروژه تعاونی مسکن مهر شهرستان

بهبهان با تعداد 724 عضو، در آیینی با حضور دکتر طباطبایی معاون عمرانی استاندار خوزستان به زمین زده شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون خوزستان ، در این آیین که دهقانی رییس سازمان مسکن و شهرسازی ، قطبی زاده مدیر کل تعاون خوزستان ، نماینده ی مردم بهبهان در مجلس ، فرماندار بهبهان و جمعی از مسوولان محلی حضور داشتند ، معاون عمرانی استاندار خوزستان در سخنانی با اشاره به این نکته که دولت خدمتگزار تصمیم گرفته است مشکل مسکن را به شکل بنیادین و ریشه ای حل کند ، خاطرنشان کرد : با برنامه ریزی های انجام شده توسط هیات دولت ، اگر سالی 5/1 میلیون واحد مسکونی عملیاتی شود ، بعد از 5 سال مشکلی به نام مسکن در کل کشور نخواهیم داشت . دهقانی رییس سازمان مسکن و شهرسازی خوزستان

دکتر طباطبایی به برنامه ریزی های دولت برای ساخت مسکن مهر در سال گذشته اشاره کرد و گفت : شروع طرح مسکن مهر با اختصاص 5/1 میلیون واحد مسکونی در سال 86 برنامه ریزی شد که سهم استان تعداد 87 هزار واحد مسکونی تعیین شد که از این تعداد ، 15 هزار واحد برای مقاوم سازی در روستاها ، 5 هزار واحد برای انبوه سازی ، تعداد 30 هزار واحد در شهرهای جدید شیرین شهر و رامین و تعداد 37 هزار واحد نیز برای ساخت در شهرستان های استان در نظر گرفته شد .

وی با تاکید بر این که تعداد 87 هزار واحد مسکونی نیز در سال جاری باید عملیاتی شود ، تصریح کرد : تلاش هایی که کارکنان و مسوولان اداره های تعاون ، مسکن و شهرسازی ، فرمانداری ها و حوزه ی معاونت عمرانی استانداری در ارتباط با طرح مسکن مهر انجام دادند ، معجزه ای است قابل تقدیر .قطبی زاده مدیرکل تعاون خوزستان

دکتر طباطبایی ضمن مقایسه ی تعاونی های تشکیل شده در 30 سال پیش با یک سال گذشته ، گفت : در 30 سال گذشته تعداد 1200 تعاونی مسکن تشکیل شد ، اما از سال 86 تا کنون – که طرح مسکن مهر فعال شد – تعداد 1307 تعاونی مسکن مهر توسط تلاشگران تعاونگر در استان خوزستان تشکیل شده است که آن هم با استفاده از تعداد اندکی نیرو ، این کار بسیار فوق العاده و شاقی است .

معاون عمرانی استاندار خوزستان در پایان سخنانش بر ضرورت همکاری و همدلی اعضا با هیات های مدیره ی تعاونی های مسکن مهر تاکید و تصریح کرد : برای این که عملیات ساخت و ساز مسکن به چالش نیفتد ، لازم است هرعضو واجد شرایط  به موقع و دراسرع وقت مبلغ ده میلیون ریال سهم آماده سازی زمین خود را پرداخت کند ، تا کار آماده سازی زمین ها توسط اتحادیه ها انجام شود و کار سادکتر طباطبایی معاون عمرانی استاندار خوزستان در حال مصاحبه به سیمای خوزستانخت و ساز مشمول مرور زمان و افزایش قیمت قرار نگیرد .

همچنین در این آیین ، فرماندار بهبهان در سخنانی به تشکیل 75 تعاونی مسکن مهر با تعداد 4110 عضو در شهرستان بهبهان اشاره کرد و گفت : برای تعداد 2500 عضو تعاونی در شهرستان بهبهان زمین مهیا شده است و این افراد برای شروع به کار آماده شده اند .

حائری خاطر نشان کرد : اگر مشکل تهیه ی 140 هکتار زمین در این شهرستان حل شود ، تا 10 سال آینده مشکلی به نام مسکن در بهبهان نخواهیم داشت .