۲۵۷‬هکتار زمین برای ساخت مسکن در دزفول اختصاص یافت

فرماندار دزفول از اختصاص ‪ ۲۵۷‬هکتار زمین برای ساخت مسکن در این منطقه خبر داد.

حمید قناعتی، گفت: ‪ ۱۵۴‬هکتار از این مقدار زمین مربوط به پادگان شهید جعفرزاده است که به تازگی آزادسازی و برای ساخت مسکن در اختیار اتحادیه تعاونی‌های مسکن مهر قرا می‌گیرد.

وی افزود: زمینهای این پادگان که در اختیار یکی از واحدهای نظامی بود، با توجه به دستور مقام معظم رهبری مبنی برآزادسازی زمینهای بلااستفاده‌برخی پادگانها و در نتیجه برگزاری چندین جلسه با فرماندهان‌ارشد نظامی و پیگیری آزادسازی شد و برای ساخت مسکن اختصاص یافت.

قناعتی گفت: حدود ‪ ۱۰۳‬هکتار از زمینهای طرح کوپیته دزفول نیز برای ساخت مسکن به زودی در اختیار تعاونیها مسکن منطقه قرار خواهد گرفت.

وی افزود: در طرح مسکن مهر ‪ ۱۲۳‬تعاونی در منطقه تشکیل شده و هشت هزارو ‪ ۵۰۰‬نفر درآنها عضویت دارند.