فرهنگیان خوزستانی به تعاونی‌های سهام عدالت مراجعه کنند

معاون پشتیبانی سازمان آموزش و پرورش خوزستان عنوان کرد: آن دسته از نیروهای شاغل، بازنشسته و مستمری بگیر سازمان آموزش و پرورش خوزستان که فرم‌های سهام عدالت را دریافت کرده‌اند اما در تعاونی‌های سهام عدالت تاکنون ثبت نام نکرده‌اند، در اسرع وقت به تعاونی‌های سهام عدالت در شهرستانهای محل سکونت‌ خود مراجعه کنند.

غلامحسین درآسیابی، افزود: با توجه به اینکه مهلت ثبت نام مشمولین مرحله سوم واگذاری سهام عدالت ویژه کارکنان و بازنشستگان در حال اتمام می‌باشد و همچنین تعداد مراجعه کنندگان با تعاونی‌های مذکور حدود 30 درصد بوده است، انتظار می‌رود فرهنگیان جهت تحویل فرم‌های سهام عدالت هرچه سریعتر به تعاونی‌های مذکور مراجعه کنند. در صورت عدم مراجعه، آموزش و پرورش استان در این خصوص هیچگونه مسئولیتی ندارد.